Privacyverklaring

Ikzoekeenhuisarts.be vindt de privacy van zijn bezoekers en hulpverleners erg belangrijk. ikzoekeenhuisarts.be verbindt zich er dan ook toe om jouw privacy te respecteren. Alle persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 die de privacy bij de verwerking van persoonlijke gegevens beschermt en met de GDPR van 25 mei 2018.

Bescherming van de privacy van websitebezoekers

Wanneer en waarvoor gebruiken we jouw persoonlijke gegevens?
Als bezoeker kan je vrij gebruikmaken van onze diensten zonder je te registreren.

Hoe beschermen we jouw gegevens?
We verbinden ons ertoe om alle gepaste maatregelen te treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Alle gegevens worden verwerkt en bewaard op een server conform de Europese regelgeving.

Bevatten deze websites links naar externe websites?
Onze websites bevatten links naar andere websites die onafhankelijk functioneren en die niet door ons gecontroleerd worden. Wij voorzien deze links uitsluitend om je meer en beter te kunnen informeren. Andere websites hebben waarschijnlijk hun eigen privacy-beleid. We raden je aan ze eerst even te lezen bij je eerste bezoekje. ikzoekeenhuisarts.be is niet verantwoordelijk voor informatie die geleverd wordt door deze externe websites en verbindt zich niet met de inhoud hiervan.
Bij het raadplegen van onze websites ga je akkoord met bovenstaande bescherming van je persoonlijke levenssfeer.

Bescherming van de privacy van huisartsen

Waarvoor gebruiken we jouw persoonlijke gegevens?
ikzoekeenhuisarts.be verwerkt enkel de gegevens die patiënten, die op zoek zijn naar een huisarts zonder patiëntenstop, nodig hebben om contact op te nemen.

Jouw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden niet gebruikt voor externe publiciteitsdoeleinden. ikzoekeenhuisarts.be is niet aansprakelijk voor het ongewettigd afnemen van informatie en foutief gebruiken van deze gegevens door derden.

Hoelang worden gegevens bewaard?
We bewaren gegevens nooit langer dan nodig is om de nodige functionaliteiten te bieden.

Als huisarts worden je profielgegevens behouden tot je expliciet vraagt om deze te verwijderen. Indien het nodig is voor het goed functioneren van de site, kunnen verjaarde gegevens door de webbeheerders zelf verwijderd worden.

Hoe kan je gegevens beheren of verwijderen?
Wil je jouw profiel volledig offline laten plaatsen, dan kan dat eenvoudig door dit te melden aan de webbeheerders via info@ikzoekeenhuisarts.be. Alle gegevens kunnen via deze weg aangepast of verwijderd worden.