Over ik zoek een huisarts.be

Ben je op zoek naar een nieuwe huisarts, die geen patiëntenstop heeft? Dan ben je op de juiste website terecht gekomen!

Deze website, gelanceerd door VHKZ en HVRT, groepeert alle huisartsen in de Kempen die nog patiënten aannemen.

Voor jou als patiënt is het belangrijk dat je gehoord wordt, dat er een dossier wordt bijgehouden, dat je klachten gegroepeerd worden en dat er een vertrouwensband wordt opgebouwd met je huisarts. Dit is enkel mogelijk wanneer je een vaste huisarts hebt en niet hoeft te hoppen tussen verschillende huisartsen die van wacht zijn, net wanneer jij een probleem hebt.

Daarnaast is het ook voordelig voor iedereen wanneer je een globaal medisch dossier hebt, dit is een elektronisch dossier dat de arts bewaart en na elke medische raadpleging automatisch aanvult. Het doel van zo’n GMD is om nog sneller te kunnen handelen bij een diagnose of wanneer het noodzakelijk is om doorgestuurd te worden naar een specialist, ziekenhuis of medisch centrum.

Stap 1:
Geef jouw adres in.

Stap 2:
Ontdek de huisartsen die géén patiëntenstop hebben ingevoerd binnen een afstand van 3 km tot 5 km.

Let op!
Deze website toont je geen volledig overzicht van alle actieve huisartsen in de Kempen, wél de huisartsen die géén patiëntenstop hebben . Het is dus perfect mogelijk dat je een bepaalde huisartsen niet terugvindt. Deze huisartsen nemen dus waarschijnlijk geen nieuwe patiënten meer aan.

Kies voor een vaste huisarts. Hier zijn talloze voordelen aan verbonden. Een huisarts is een vertrouwenspersoon. Iemand waarbij je terecht kan om verschillende redenen, niet enkel met lichamelijke klachten, maar ook met sociale of psychische problemen.

Onthoud hierbij dat je open kan communiceren, want een arts heeft beroepsgeheim. Dit beroepsgeheim omvat alles wat de arts heeft gezien, gehoord, vernomen, vastgesteld, ontdekt of opgevangen tijdens het uitoefenen van zijn/haar beroep.

Wanneer jij ervoor kiest om jouw huisarts de coördinatie van je medische zorgen toe te vertrouwen, verhoog je de kwaliteit van je eigen gezondheidszorg. Hierdoor wordt jouw gezondheid optimaal en overzichtelijk opgevolgd en dit zonder dubbele, overbodige onderzoeken en kosten.

Een huisarts kan al dan niet geconventioneerd zijn.
Als zorgverleners geconventioneerd zijn betekent dit dat zij de officiële tarieven aanrekenen. Neem een kijkje op deze link, voor bijkomende informatie.

Een Globaal Medisch Dossier (GMD) is je elektronisch medisch dossier bij je eigen huisarts. Alle medische informatie die over jou bekend is, wordt samengebracht in één globaal medisch dossier en één huisarts is verantwoordelijk voor het beheer ervan.

Door hem/haar de coördinatie van je medische verzorging toe te vertrouwen, verhoog je de kwaliteit van jouw gezondheidszorg. Dit dossier zorgt voor een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen artsen. Ook heb je als patiënt hierdoor een aantal financiële voordelen.

Jouw medisch voordeel:

 • Je medische gegevens worden op één plaats verzameld en bijgehouden.
 • Je huisarts is op de hoogte van je medische voorgeschiedenis.
 • Je huisarts zorgt voor de beste doorverwijzing.
 • Onnodige behandelingen en dubbele onderzoeken worden vermeden.
 • Elke collega in een groepspraktijk heeft toegang tot je dossier.
 • Bij contact in een andere huisartsenpraktijk (bijvoorbeeld: wegens vakantie eigen huisarts) wordt een verslag naar jouw huisarts verzonden.
 • De communicatie tussen je huisarts, de specialist en andere zorgverstrekkers wordt geoptimaliseerd.
 • Jouw GMD fungeert ook als postvak waarin informatie uit ziekenhuizen, sociale voorzieningen, gespecialiseerde instellingen en dergelijke meer binnenkomt.

Jouw financieel voordeel:

 • Je jaarlijkse bijdrage voor het GMD wordt volledig terugbetaald door de mutualiteit.
 • 30% korting op het remgeld van de raadpleging in het kabinet van je huisarts.
 • 75-plussers en chronisch zieken kunnen ook voor huisbezoeken van deze korting genieten. Je ziekenfonds bepaalt aan de hand van wettelijke criteria wie hiervoor in aanmerking komt.
 • Het hoge remgeld voor de avondraadpleging wordt volledig terugbetaald.
 • Patiënten met een GMD hebben bij verwijzing naar een specialist door hun GMD-houdende huisarts recht op een extra terugbetaling.
 • Geen kosten voor onnodige en dubbele onderzoeken.

Breng je globaal medisch dossier in orde!
Op elke leeftijd kan je aan je huisarts vragen om een GMD aan te leggen. Ook voor je kind(eren) kan de huisarts een GMD openen.

Vrije keuze van huisarts en het vrij consulteren van alle artsen blijft bewaard.
Je kan op elk ogenblik van huisarts veranderen en vragen of hij/zij het beheer van jouw GMD overneemt.

Een betere communicatie tussen de personen die je behandelen, komt je gezondheid ten goede.

Je kan jouw huisarts een geïnformeerde toestemming (informed consent) geven om je gezondheidsgegevens elektronisch te delen. Het is het akkoord dat jij als patiënt geeft voor het elektronisch en beveiligd delen van jouw gezondheidsgegevens tussen de personen die je behandelen. Het delen van deze gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de geneeskundige zorg. Hierbij wordt de reglementering tot bescherming van je privéleven nageleefd. Het zijn jouw gegevens en ze worden beschermd. Je kan op elk moment beslissen om deze gegevens te delen of niet. Je bepaalt zelf wie toegang heeft tot de gegevens en welke gegevens je wilt delen.

Je hebt hier dus zelf de controle over want de betreffende arts moet jouw elektronische identiteitskaart (eID) hiervoor kunnen inlezen. Tot slot moet je éénmalig de toestemming geven om het beveiligde digitale platform te gebruiken waarover uw medische gegevens worden uitgewisseld.

Deze toestemming geldt voor heel België: alle zorgverleners, alle ziekenhuizen en alle gezondheidsnetwerken van het land zijn er dus bij betrokken, ongeacht hun locatie.
Meer info hierover vind je terug via deze link en dit filmpje.

Over VHKZ Vereniging huisartsenkringen Zuiderkempen

www.vhkz.be

De Vereniging huisartsenkringen Zuiderkempen vzw, kortweg VHKZ, verenigt alle huisartsen die werkzaam zijn in de regio Zuiderkempen. De vereniging werd opgericht in juni 2004. De VHKZ-regio strekt zich uit over het zuidelijke deel van het arrondissement Turnhout en omvat de gemeenten Balen, Bouwel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Olmen, Vorselaar en Westerlo.

Gezamenlijk bieden onze 250 kringleden huisartsenzorg aan de ca. 251.000 inwoners van deze regio.

De VHKZ behartigt de algemene belangen en bevordert het goed functioneren van de huisartsen. Door de artsen praktische ondersteuning te bieden en een goede samenwerking tussen hen te bevorderen, draagt de vereniging bij aan kwaliteitsvolle huisartsenzorg, die altijd beschikbaar en makkelijk bereikbaar is.

Over HVRT Huisartsenvereniging regio Turnhout

www.hvrt.be

De Huisartsenvereniging regio Turnhout vzw, kortweg HVRT, verenigt alle huisartsen die werkzaam zijn in de regio Turnhout. De vereniging werd opgericht op 2 juni 1981. De HVRT-regio strekt zich uit over het noordelijke deel van het arrondissement Turnhout en omvat de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Dessel, Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar.

Gezamenlijk bieden onze 170 kringleden huisartsenzorg aan de ca. 215.000 inwoners van deze regio.

De HVRT behartigt de algemene belangen en bevordert het goed functioneren van de huisartsen. Door de artsen praktische ondersteuning te bieden en een goede samenwerking tussen hen te bevorderen, draagt de vereniging bij aan kwaliteitsvolle huisartsenzorg, die altijd beschikbaar en makkelijk bereikbaar is.

VHKZ en HVRT treden op als vertegenwoordiger van de huisartsen in de huisartsenzone en zijn het lokale aanspreekpunt voor de huisartsen en voor het lokale beleid voor de implementatie van het lokale gezondheidsbeleid.

Daartoe neemt de huisartsenkring een aantal initiatieven:

 1. de eerstelijnsgezondheidszorg en de huisartsenwerking bekendmaken
 2. de multidisciplinaire samenwerking tussen de eerstelijnszorgverstrekkers optimaliseren
 3. samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met ziekenhuizen om de continuïteit van de patiëntenzorg te waarborgen
 4. toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde voor alle patiënten van de huisartsenzone optimaliseren
 5. de gegevensuitwisseling stimuleren die noodzakelijk is om de continuïteit en de kwaliteit van de zorgverlening te verzekeren
 6. de huisartspraktijkpermanentie organiseren: de huisartsgeneeskunde is beschikbaar voor de patiënten van één of meerdere praktijken